TOSHIBA Face Recognition 	4.0.4.1

TOSHIBA Face Recognition 4.0.4.1

TOSHIBA Corporation – 59,9MB – Freeware – Windows
ra khỏi 8 phiếu
4 Stars User Rating
Toshiba mặt công nhận là một phương pháp nhận dạng sinh trắc học dựa và sử dụng WebCam để tự động phát hiện 14 riêng biệt trên khuôn mặt tính năng điểm để xác minh danh tính của bạn và cấp cho bạn truy cập nhanh chóng và đơn giản để dữ liệu của bạn. Một khi cấu hình trên khuôn mặt của bạn đã được lưu, nó có thể được sử dụng để truy cập vào hệ thống với không cần phải nhập mật khẩu bổ sung. Thêm người dùng có thể lưu trữ hồ sơ nhận dạng khuôn mặt độc đáo riêng của họ, cho phép cả gia đình của bạn để sử dụng máy tính một cách an toàn, và với sự an tâm. Bộ điều khiển phương tiện truyền thông cho phép bạn dễ dàng chia sẻ phương tiện truyền thông để TV, máy tính xách tay, điện thoại thông minh và phương tiện truyền thông người chơi.

Tổng quan

TOSHIBA Face Recognition là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi TOSHIBA Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.330 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của TOSHIBA Face Recognition là 4.0.4.1, phát hành vào ngày 25/07/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/04/2008.

TOSHIBA Face Recognition đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 59,9MB.

Người sử dụng của TOSHIBA Face Recognition đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho TOSHIBA Face Recognition!

Cài đặt

người sử dụng 3.330 UpdateStar có TOSHIBA Face Recognition cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản